Tweetlerim

YÖK Formatlı CV...

 1. Adı Soyadı: Nihal Paşalı Taşoğlu
 2. Doğum Tarihi: 31.01.1976
 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr.
 4. Öğrenim Durumu:
  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1997
  Yüksek Lisans İktisat Marmara Üniversitesi 1999
  Doktora Halkla İlişkiler Marmara Üniversitesi 2006
 5. Akademik Unvanlar
  • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 12.01.2009
  • Doçentlik Tarihi:
  • Profesörlük Tarihi:
 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • 6.1 Yüksek Lisans Tezleri
   • Özel Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetiminin İncelenmesi” Tuba Yıldız Dadak B.Ü.S.B.E. 2011
   • TV Reklamlarının Okul Öncesi Çocukların Beslenme Davranışına Etkisi” Özge Yaman B.Ü.S.B.E. 2011
   • Sağlık Kurumlarında Örgütsel İletişim ile Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Naciye Erçin B.Ü.S.B.E. 2011
   • Sağlık İşletmelerinde Yönetsel Stres ve Çözüm Önerileri” Hatice Uysal B.Ü.S.B.E. 2011
   • Yoğun Bakım Servislerinde Tükenmişlik Sendromu” Songül Kaya B.Ü.S.B.E. 2011
   • Sosyal Pazarlama Kampanyalarının Organ Bağışı Bilincini Artırmadaki Rolü” Serap Kurt B.Ü.S.B.E. 2011
   • Kamu Hastaneler Birliği Yasa Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme” Hafize Coşkun B.Ü.S.B.E. 2011
   • Sağlık Turizmi Açısından Sağlık İşletmelerinin Yönetimi” Şefika Eryüksel B.Ü.S.B.E. 2011
   • Örgüt Kültürünün Hemşirelerin Motivasyonunu Artırmadaki Rolü” Serap Çakmak B.Ü.S.B.E. 2011
  6.2. Doktora Tezleri
 7. Yayınlar
  • 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

   7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   • Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet Pazarlaması Uygulamalarının Rolü” Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi 2008 Sayı:2 No:1
   7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
   • The Impact of Psychological Contracts Dimensions On Organizational Commitment: A Field Study of Academicians” IV. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı Saraybosna/Bosna Hersek 19-21 Haziran 2008 (Dr.Emel Güler Yılmaz ile birlikte)
   • The Implementation of Customer Relationship management in Multi-Level Marketing Companies” Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı İzmir 21-22 Ağustos 2008
   • Türkiye’deki Firmaların Enerji Temalı Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Eleştirel Bir Bakış 3.Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri İstanbul 15-16 Nisan 2010 (Öğr.Gör.Aybike S. Ertike ile birlikte)
   7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

   7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   • Çok Katlı Pazarlama Şirketleri ile Piramit Şema Organizasyonlarının Yapısal Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 Sayı:2 No:1
   7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   7.7 Diğer yayınlar

   • Kitap - Pazarlama İletişimi (Bütünleşik bir Yaklaşım), Ankara: Detay Yayıncılık, 2009
   • Kitap – Çok Katlı Pazarlama, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2012
 8. Projeler
 9. İdari Görevler
  • İstanbul Aydın Ünv. MYO insan Kaynakları Program Başkanlığı (2006-2007)
  • Beykent Ünv. MYO Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Program Başkanlığı (2007-2011)
 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 11. Ödüller
 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.