Tweetlerim

Bildirilerim...

Yayınlanmış Bildirilerim...

THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACTS DIMENSIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A FIELD STUDY OF ACADEMICIANS

Yrd.Doç.Dr.Nihal Paşalı Taşoğlu, Emel Güler Yılmaz 29 Mayıs, 2008

The main object of this paper is to examine the impact of psychological contracts dimensions (tangibility, scope and time) on organizational commitment in the foundation universities. The concept of the psychological contract has recently become very popular as a way of examining and exploring a series of mutual expectations and satisfaction of needs arising from the people-organization relationship. According to Herriot, Manning and Kidd (1997;51) a psychological contract refers to the perceptions of mutual obligations to each other held by the two parties in the employment relationship, the organization and the employee.

Devamını Oku

TÜRKİYE’DEKİ FİRMALARIN ENERJİ TEMALI SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Yrd.Doç.Dr.Nihal Paşalı Taşoğlu, Öğr.Gör. Aybike Serttaş ERTİKE 13 Mart, 2011

Firmalar stratejik bir halkla ilişkiler çalışması olarak sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirmekte ve böylelikle hedef kitlelerine toplumsal duyarlılıklarını ve iyi bir kurumsal vatandaş olduklarını göstermeye çabalamaktadırlar. Ancak kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile “neden temelli pazarlama” (cause-related marketing) kavramı bazen birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa “sosyal sorumluluk” kavramı,

Devamını Oku

Today, transaction marketing focused on selling only for one time has changed into a concept that puts the customer first and aims to establish long-term relationships built on trust and loyalty. With the developments in database marketing, it is now possible to implement one-toone marketing to customers and the CRM concept has made progress.

Devamını Oku

Today many people are seeking different ways to develop their personal and professional brand and to enhance the values of their products or services. Although the concept of personal branding is used for all people being expert in their field, human brands research has been limited only to the context of celebrities such as sports, music and film stars. Like a film star or a politician, non-celebrity persons such as doctors, lawyers, nutritionists or businessmen handle their personal branding strategies properly to have distinctive brand equity too.

Devamını Oku

Bu çalışma Kocaeli’de faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcı ilişkileri çalışanlarının halkla ilişkilere bakış açısını ortaya koymada bir ilk adım niteliği taşımaktadır. Türkiye’de yatırımcı ilişkileri departmanları halkla ilişkiler departmanlarının olmaması nedeniyle çoğunlukla finansal iletişimin tüm fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Devamını Oku