Tweetlerim

Makalelerim...

Yayınlanmış Makalelerim...

Doğrudan satış yöntemini kullanan bir pazarlama konsepti olan çok katlı pazarlama (ağ pazarlaması da denir), kişilerin hem perakende satış yaparak ve hem de perakende satış yapacak kişilerden bir satış organizasyonu kurarak gelir elde etmelerini sağlayan bir pazarlama türüdür. Çok katlı pazarlamada distribütörler; yüz yüze ve ağızdan ağza iletişim ile ev-ofis toplantıları gibi bireysel iletişim stratejilerine başvurmaktadırlar. Piramit şemalar ise, başkalarının da onlar için para yatıracağı vaadi ile sadece piramidin en üstünde yer alan kişilere para akışını sağlayacak bir sisteme insanları yüksek giriş ücretleriyle kayıt etmektir.

Devamını Oku

Marka kentler de, tıpkı marka ürün ve hizmetler gibi, onu diğerlerinden farklılaştıran ürünlere, coğrafi mekanlara, yaşam biçimine, tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Markalaşma sürecinde Mersin ekonomisi için hayati önem taşıyan ve yenilikçi müdahalelerle kısa bir süre içinde daha rekabetçi olma potansiyeline sahip olan tarımsal gıda, lojistik ve turizm sektörlerinin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi, Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanına bitişik olarak kurulmuş olup, kendi rıhtımları olan tek serbest bölgedir.

Devamını Oku

Modern pazarlama anlayışı, “tüketiciye ve tüketici tatminine” büyük önem vermekte, günümüzde pazarlamanın sınırları üretim öncesinde başlayıp, satış sonrası yapılan çalışmaları da içine almak suretiyle genişletilmektedir.(Mucuk, 1999:10)

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle, tek bir satışı önemseyen işlemsel pazarlamadan, müşteri odaklılığın en somut göstergelerinden biri olan ilişkisel pazarlamaya doğru bir dönüşüm gözlenmekte ve kitlesel pazarlama devri kapanarak günümüzde yerini yavaş yavaş bireysel (birebir) pazarlamaya bırakmaktadır. (Peppers 2002:14; Gordon 1998:4-5)

Devamını Oku